Bejelentés


A MEPÉK alapítvány oldala


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Üzenőfal


Név:

Üzenet:Hírek
KARKÖTŐ

Kórházak, neurológusok, epileptológusok,EEG laboránsok jelentkezését várjuk,az ország egész területéről akik EPILEPSZIA feliratú karkötőt adnának/osztanának/ ingyen a betegeiknek A karkötőt a Magyar Epilepsziával Élők Alapítványa biztosítaná. Jelentkezni Magyar Epilepsziával Élők Alapítványnál /Mészáros László/ 6351 Bátya Kossuth 62 címen vagy email :meszaros.laszlo@eboc.hu tel 9-től 17 ig 06 78 468 023


Szavazás
Purple day = Lila Nap , Epilepsziás vagy? Nem vagy egyedül!

"2008-ban alapítottuk meg a Magyar Epilepsziával Élők Alapítványát.Köszönöm az alapítvány vezetőinek, önkénteseinek munkáját /akik mindent megtesznek azért, hogy az epilepszia ne stigma, és ne tabu legyen/. Boldog vagyok, hogy mára Magyarország legnagyobb működő epilepszia szervezetévé nőtte ki magát az alapítványunk. Köszönöm a kuratóriumnak,annak vezetőjének /Kalász Lászlónak/, hogy ilyen remekül működtetik az alapítványt, és köszönet a sok önkéntesnek, akik csatlakoznak hozzánk és fáradhatatlanul végzik munkájukat, képviselik, segítik a 150000 epilepsziával élő embert, azok hozzátartozóit." Mészáros László alapító
A Magyar Epilepsziával Élők Alapítvány alapítótagja az Epilepszia Szövetségnek
Epilepszia Szövetség
A Magyar Epilepszia Szövetség (MESZ) vezetősége (2015-2019):
Mészáros László ügyvezető elnök Dankaházi Imola elnökhelyettes Panyi Szimóna elnökhelyettes
A Magyar Epilepsziával Élők Alapítvány alapítótagja a Nemzeti Betegfórumnak
Nemzeti Betegfórum

A Magyar Epilepsziával Élők Alapítvány mindenben együttműködik a Magyar Epilepszia Ligával
MAGYAR EPILEPSZIA LIGA
Magyar Epilepszia Liga
-

"Sajnos nagyon kevés az olyan Magyar ember, aki el tud bennünket fogadni. Pedig sokunkat csak meg kellene ismerni. Nem anélkül ítélkezni. Sokan vagyunk, akik így születtünk, nem tehetünk róla és sajnos ellene sem, mert ha tehetnék, ellene Istenemre mondom, mindent megtennék azért, hogy egészséges lehessek és engem is emberszámba vegyenek. Higgyék el én is képes vagyok mindenre, amire egy egészséges ember." - P. KrisztiA Magyar Epilepsziával Élők Alapítvány hivatalos lógója. 2011.11.08-tól.

"Igaz hogy a mi életünkről csak mi tudunk beszélni hitelesen és az empátia nem intelligencia kérdése. Valamint ha a társadalom ismerethiányos, akkor a vezetői is azok, és a betegek nélkül döntenek kérdésekről nem pedig felnőtt módjára beszélgetnek el a betegszervezeti vezetőkkel képviselőkkel. A közöny tényleg bántóbb mint az elutasítás. Kell a felvilágosítás, mert nagyon fontos megmutatni az embereknek, hogy mivel járnak az egyes betegségek. Az ezekkel járó munkát viszont önerőből nagyon nehéz hatékonyan végezni . A legjobban az veszi el a tenni akarók kedvét, hogy úgy érzik a falnak beszélnek." Kalász László

Nemzetközi Facebook csoportunk, EPILEPSY FOUNDATION OF HUNGARY Novoszath Hanna szerkesztésével

Magyar Epilepsziával Élők Alapítvány napi tevékenysége és friss hírei a facebook oldalunkon követhető!"Szinonimaként használják az egészségkárosodással élő, a fogyatékos, megváltozott vagy csökkent munkaképességű, rokkant szavakat, holott ezek eltérő fogalmak, eltérő tartalommal, és ezen változtatnunk kell." Mészáros László
Orsi Drepi
DREPI Magyar Tündi vezetésével

AZ EPILEPSZIÁVAL FOGLALKOZÓ HONLAPUNK
EPILEPSZIA FÓRUM Markót Mónika vezetésével

Nemzetközi Epilepszia Iroda
Nemzetközi Epilepsziaellenes Liga
Epilepszia Definíció
Epilepszia Definíciója (Epilepsia, 55(4):475–482, 2014doi: 10.1111/epi.12550)
A Nemzetközi Epilepsziaellenes Liga / ILAE/ weboldalán publikált,és elfogadott Epilepszia Definíció melyet Robert S. Fisher MD PhDés munkacsoportja öntött végleges formába Tuesday, April 15, 2014
Seizures and epilepsy are not the same. An epileptic seizure is a transient occurrence of signs and/or symptoms due to abnormal excessive or synchronous neuronal activity in the brain. Epilepsy is a disease characterized by an enduring predisposition to generate epileptic seizures and by the neurobiological, cognitive, psychological, and social consequences of this condition. Translation: a seizure is an event and epilepsy is the disease involving recurrent unprovoked seizures. The above definitions were created in a document generated by a task force of the International League Against Epilepsy (ILAE) in 2005. The definitions were conceptual, (theoretical) and not sufficiently detailed to indicate in individual cases whether a person did or did not have epilepsy. Therefore, the ILAE commissioned a second task force to develop a practical (operational) definition of epilepsy, designed for use by doctors and patients. The results of several years of deliberations on this issue have now been published (Fisher RS et al. A practical clinical definition of epilepsy, Epilepsia 2014; 55:475-482) and adopted as a position of the ILAE. A commonly used definition of epilepsy heretofore has been two unprovoked seizures more than 24 hours apart. This definition has many positive features, but also a few limitations. This definition does not allow the possibility of "outgrowing" epilepsy. Inclusion of the word "provoked" seems to imply that people who have photosensitive seizures provoked by flashing lights or patterns do not have epilepsy; whereas, most people think that they do. Some individuals who have had only one unprovoked seizure have other risk factors that make it very likely that they will have another seizure. Many clinicians consider and treat such individuals as though they have epilepsy after one seizure. Finally, some people can have what is called an epilepsy syndrome and these individuals should meet the definition for having epilepsy even after just one seizure. You should not have an epilepsy syndrome but not epilepsy. The new definition of epilepsy addresses each of these points. A person is considered to have epilepsy if they meet any of the following conditions. At least two unprovoked (or reflex) seizures occurring greater than 24 hours apart. One unprovoked (or reflex) seizure and a probability of further seizures similar to the general recurrence risk (at least 60%) after two unprovoked seizures, occurring over the next 10 years. Diagnosis of an epilepsy syndrome Epilepsy is considered to be resolved for individuals who had an age-dependent epilepsy syndrome but are now past the applicable age or those who have remained seizure-free for the last 10 years, with no seizure medicines for the last 5 years. In the definition, epilepsy is now called a disease, rather than a disorder. This was a decision of the Executive Committees of the ILAE and the International Bureau for Epilepsy. Even though epilepsy is a heterogeneous condition, so is cancer or heart disease, and those are called diseases. The word "disease" better connotes the seriousness of epilepsy to the public. Item 1 of the revised definition is the same as the old definition of epilepsy. Item 2 allows a condition to be considered epilepsy after one seizure if there is a high risk of having another seizure. Often, the risk will not precisely be known and so the old definition will be employed, i.e., waiting for a second seizure before diagnosing epilepsy. Item 3 refers to epilepsy syndromes such as benign epilepsy with central-temporal spikes, previously known as benign rolandic epilepsy, which is usually outgrown by age 16 and always by age 21. If a person is past the age of the syndrome, then epilepsy is resolved. If a person has been seizure-free for at least 10 years with the most recent 5 years off all anti-seizure medications, then their epilepsy also may be considered resolved. Being resolved does not guarantee that epilepsy will not return, but it means the chances are small and the person has a right to consider that she or he is free from epilepsy. This is a big potential benefit of the new definition. What will change as the result of this new definition? Although revision of the definition has generated some controversy, it is likely that real-world changes will be fairly minor. Some people will be able to say their epilepsy is resolved. Others may encounter the problems and stigma of being told that they have epilepsy after one seizure in some circumstances, rather than after two seizures. The definition might stimulate research on how likely another seizure is after a first seizure in various clinical circumstances. Governments and regulatory agencies, people who do therapeutic trials for epilepsy, insurance companies and other third-party payers might have to adjust some of their definitions. One reason changes will be small is that individuals with one seizure and a high risk for another are currently practically thought of as having epilepsy by many treating physicians. This process simply formalizes that thinking. Making a diagnosis of epilepsy is not the same as deciding to treat. Some seizures are minor; some patients choose to avoid the side effects of medications. Treatment decisions will be individualized between a person with epilepsy and a physician. Sometimes, information is incomplete; for example, a possible seizure may not have been observed. In these conditions it can be impossible to confidently diagnose epilepsy using any definition. Clinicians will apply best judgment when faced with such incomplete information and often will wait for future developments. This practical definition is designed for clinical use. Researchers, statistically-minded epidemiologists and other specialized groups may choose to use the older definition or a definition of their own devising. Doing so is perfectly allowable, so long as it is clear what definition is being used. In the process of developing the revised definition of epilepsy, consensus was reached by forging opinions of 19 co-authors of the publication, while accounting for criticisms by five anonymous journal reviewers and over 300 public commenters on the ILAE website. The revised definition is not perfect. It will become more useful over time as we gain better information on seizure recurrence risks. But for now, the new definition better reflects the way clinicians think about epilepsy. **If you think that you do not or might not have epilepsy, please do not change any of your treatments and do not stop any medications without first consulting with your doctor. Authored by: Robert S. Fisher MD PhD on 4/2014
A Magyar Epilepsziával Élők Alapítvány által használt Epilepszia Definíció Az ILAE által végleges formába öntött, és elfogadott Epilepszia Definíció

A rohamok és az epilepszia nem azonos. Az epilepsziás rohamok átmeneti jelenségek és / vagy tünetek előfordulása abnormális túlzott vagy szinkron idegi aktivitás következtében az agyban. Az epilepszia olyan betegség, amelyet az epilepsziás görcsrohamok kialakulásának és az állapot állapotának neurobiológiai, kognitív, pszichológiai és társadalmi következményei miatt tartós hajlam jellemez. Fordítás: a rohama egy esemény, és az epilepszia a visszatérő, nem provokált rohamokkal járó betegség. A fenti definíciókat a Nemzetközi Liga epilepszia elleni (ILAE) 2005-ös munkacsoportja által készített dokumentumban hozták létre. A fogalom meghatározások fogalmi, (elméleti) és nem elég részletesek ahhoz, hogy egyedi esetekben jelezzék, hogy egy személynek volt-e vagy sem epilepszia. Ezért az ILAE megbízott egy második munkacsoportot az epilepszia gyakorlati (operatív) fogalom meghatározásának kidolgozására, melyet orvosok és betegek számára terveztek. Ebből a kérdésből több éves tanácskozás eredményeit (Fisher RS és munkatársai: epilepszia gyakorlati klinikai definíciója, Epilepsia 2014, 55: 475-482) tették közzé és az ILAE álláspontjaként fogadták el. Az epilepszia általánosan használt definíciója eddig két, nem provokált rohama volt több mint 24 órát egymástól. Ez a meghatározás sok pozitív tulajdonsággal rendelkezik, de néhány korlátozás is. Ez a meghatározás nem teszi lehetővé az "epilepsziás" epilepszia lehetőségét. A "provokált" szó beillesztése úgy tűnik, hogy az emberek, akik fényt vagy mintázatot váltanak ki fényérzékeny rohamokkal, nem rendelkeznek epilepsziával; míg a legtöbb ember úgy gondolja, hogy ők teszik. Egyes olyan egyedeknél, akiknek csak egy nem kísérelt rohamuk van, más kockázati tényezők is vannak, amelyek nagyon valószínűsítik, hogy újabb rohamot kapnak. Számos klinikus úgy véli és kezeli az ilyen személyeket, mintha egy epilepsziával rendelkeztek volna egy lefoglalás után. Végül, néhány embernek lehet epilepszia-szindróma, és ezeknek az egyéneknek csak egy lefoglalás után kell megfelelniük az epilepszia meghatározásának. Nem szabad epilepsziás szindrómát, de nem epilepsziát. Az epilepszia új meghatározása mindegyik pontra vonatkozik. Az embernek epilepsziásnak kell tekinteni, ha megfelel az alábbi feltételek bármelyikének. Legalább két, nem provokált (vagy reflex) rohamok, amelyek 24 óránál nagyobb távolságra vannak. Az elkövetkező 10 év során előforduló, nem provokált (vagy reflex) rohamok és további görcsrohamok valószínűsége (legalább 60%) az általános károsodás kockázatához hasonlóan két nem provokált rohamok után. Epilepszia-szindróma diagnosztizálása Az epilepszia akkor tekinthető megoldottnak olyan egyének esetében, akik korfüggő epilepsziás szindrómával rendelkeztek, de most már meghaladják az életkorukat, vagy azok, akik az elmúlt 10 évben nem kaptak görcsrohamot, és nem voltak görcsrohamok az elmúlt 5 évben. évek. A definíció szerint az epilepsziát betegségnek nevezik, nem pedig rendellenességnek. Ez volt az ILAE és az Epilepszia Nemzetközi Iroda Végrehajtó Bizottságának döntése. Bár az epilepszia heterogén állapot, így a rákos megbetegedések vagy szívbetegségek is, ezek betegségeknek nevezhetők. A "betegség" szó jobban felfogja az epilepszia súlyosságát a nyilvánosság számára. A felülvizsgált meghatározás 1. pontja megegyezik az epilepszia régi definíciójával. A 2. tétel lehetővé teszi, hogy egy állapotot epilepsziának tekintsenek egy lefoglalás után, ha fennáll annak a veszélye, hogy új rohamot okoz. Gyakran a kockázat nem fog pontosan ismertté válni, így a régi meghatározást alkalmazzák, vagyis várnak egy második rohamra az epilepszia diagnosztizálása előtt. A 3. pont epilepsziás szindrómákra utal, mint a jóindulatú roland epilepsziás közép-temporális tüskékkel járó jóindulatú epilepszia, amelyet rendszerint 16 éves kortól és mindig 21 éves kortól alakítanak ki. Ha egy személy elmúlt a szindróma korában, akkor az epilepszia megoldódott. Ha egy személy legalább 10 évig rohammentes volt, és a legutóbbi 5 év minden lefoglalási gyógyszerről leállt, akkor epilepszia is megoldhatónak tekinthető. A megoldás nem garantálja, hogy az epilepszia nem tér vissza, de ez azt jelenti, hogy az esélyek kicsik, és a személynek jogában áll megfontolni, hogy epilepsziás. Ez az új meghatározás nagy potenciális előnye. Mi fog változni az új meghatározás eredményeként? Bár a definíció módosítása bizonyos vitákat váltott ki, valószínű, hogy a valós változások meglehetősen kicsik lesznek. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy az epilepszia megoldódott. Mások is találkozhatnak azzal a problémával és megbélyegzéssel, hogy bizonyos körülmények között egy epilepszia miatt epilepsziásak, nem pedig két rohamok után. A meghatározás ösztönözheti azt a kutatást, hogy mennyi valószínűsége van egy másik rohamnak a különböző klinikai körülmények között történt első lefoglalása után. A kormányok és a szabályozó ügynökségek, az epilepszia elleni terápiás kísérleteket végző emberek, a biztosítótársaságok és más harmadik fél fizetősöknek esetleg ki kell igazítaniuk egyes meghatározásaikat. Az egyik oka annak, hogy kicsit változik, az, hogy az egyének, akiknek egy rohamuk van és magas a másikat veszélyeztető egyének, gyakorlatilag úgy gondolják, hogy sok kezelőorvos epilepsziájával rendelkezik. Ez a folyamat egyszerűen formalizálja ezt a gondolkodást. Az epilepszia diagnózisa nem ugyanaz, mint a kezelés megítélése. Egyes rohamok kisebbek; néhány beteg úgy dönt, hogy elkerülje a gyógyszerek mellékhatásainak elkerülését. A kezeléssel kapcsolatos döntéseket az epilepsziával és az orvossal egyénre szabják. Néha az információ nem teljes; például esetleges lefoglalást nem lehetett megfigyelni. Ilyen körülmények között lehetetlen az epilepszia magabiztos diagnosztizálása bármilyen meghatározás alkalmazásával. A klinikusok akkor alkalmazzák a legmegfelelőbb ítéletet, ha ilyen hiányos információkkal találkoznak, és gyakran várják a jövőbeli fejlődést. Ez a gyakorlati meghatározás klinikai felhasználásra készült. A kutatók, a statisztikailag gondolkodó epidemiológusok és más szakosodott csoportok választhatják, hogy a régebbi definíciót vagy saját felfogásuk fogalmát használják. Ez így tökéletesen megengedhető, amennyiben egyértelmű, hogy milyen definíciót használnak. Az epilepszia módosított definíciójának kidolgozása során konszenzusra jutottak a publikáció 19 társszerzői véleményének kovácsolásával, miközben öt névtelen folyóirat felmérő kritikát és több mint 300 nyilvános kommentátort számoltak az ILAE honlapján. A felülvizsgált meghatározás nem tökéletes. Idővel hasznosabbá válik, mivel jobb információkat szerezzünk a lefoglalást érintő kockázatokról. De mostanra az új definíció jobban tükrözi az orvosok epilepsziára való gondolkodását. ** Ha úgy gondolja, hogy nem vagy nem rendelkezik epilepsziával, kérjük, ne változtassa meg a kezeléseit, és ne hagyja abba a gyógyszereket anélkül, hogy először konzultálna kezelőorvosával. Szerző: Robert S. Fisher MD PhD 4/2014 Olvassa el az új definíciót itt: A teljes szövegért katt ide Szerző: Robert S. Fisher MD PhD 2014.05.04Részlet Az Európai Unió Alapjogi Chartájából
(2007/C 303/01)
III. CÍM
EGYENLŐSÉG
20. cikk A törvény előtti egyenlőség A törvény előtt mindenki egyenlő.
21. cikk
A megkülönböztetés tilalma
(1) Tilos minden megkülönböztetés, így különösen a nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés. (2) A Szerződések alkalmazási körében és az azokban foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül, tilos az állampolgárság alapján történő minden megkülönböztetés......................
34. cikk
A szociális biztonság és a szociális segítségnyújtás
(1) Az Unió, az uniós jog, valamint a nemzeti jogszabályok és gyakorlat által megállapított szabályokkal összhangban, elismeri és tiszteletben tartja a szociális biztonsági ellátásokra és szociális szolgáltatásokra való jogosultságot, amelyek védelmet nyújtanak anyaság, betegség, munkahelyi baleset, gondoskodásra utaltság vagy idős kor, továbbá a munkahely elvesztése esetén. (2) Az Unión belül jogszerűen lakóhellyel rendelkező és tartózkodási helyét jogszerűen megváltoztató minden személy jogosult – az uniós joggal, valamint a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal összhangban – szociális biztonsági ellátásokra és szociális előnyökre. (3) A társadalmi kirekesztés és a szegénység leküzdése érdekében az Unió – az uniós jog, valamint a nemzeti jogszabályok és gyakorlat által lefektetett szabályokkal összhangban – elismeri és tiszteletben tartja a jogot a tisztes megélhetést célzó szociális támogatásra és lakástámogatásra mindazok esetében, akik nem rendelkeznek az ehhez elégséges pénzeszközökkel.
35. cikk
Egészségvédelem
A nemzeti jogszabályokban és gyakorlatban megállapított feltételek mellett mindenkinek joga van megelőző egészségügyi ellátás igénybevételéhez, továbbá orvosi kezeléshez. Valamennyi uniós politika és tevékenység meghatározása és végrehajtása során biztosítani kell az emberi egészségvédelem magas szintjét. (1)
Részlet az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatából
22. cikk Minden személynek, mint a társadalom tagjának joga van a szociális biztonsághoz; minden személynek ugyancsak igénye van arra, hogy -az államok erőfeszítései és a nemzetközi együttműködés eredményeképpen és számot vetve az egyes országok szervezetével és gazdasági erőforrásaival- a méltóságához és személyiségének szabadon való kifejlődéséhez szükséges gazdasági, szociális és kulturális jogait kielégíthesse. 23. cikk 1. Minden személynek joga van a munkához, a munka szabad megválasztásához, a méltányos és kielégítő munkafeltételekhez és a munkanélküliség elleni védelemhez. 2. Az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül egyenlő bérhez van joga. 3. Mindenkinek, aki dolgozik, olyan méltányos és kielégítő fizetéshez van joga, amely számára és családja számára az emberi méltóságnak megfelelő létet biztosít és amelyet megfelelő esetben a szociális védelem összes egyéb eszközei egészítenek ki. 4. Minden személynek joga van a pihenéshez, a szabad időhöz, nevezetesen a munka időtartamának ésszerű korlátozásához, valamint az időszakonkénti fizetett szabadsághoz. ………. 25. cikk 1. Minden személynek joga van saját maga és családja egészségének és jólétének biztosítására alkalmas életszínvonalhoz, nevezetesen élelemhez, ruházathoz, lakáshoz, orvosi gondozáshoz, valamint a szükséges szociális szolgáltatásokhoz, joga van a munkanélküliség, betegség, rokkantság, özvegység, öregség esetére szóló, valamint mindazon más esetekre szóló biztosításhoz, amikor létfenntartási eszközeit akaratától független körülmények miatt elveszíti. 2. Az anyaság és a gyermekkor különleges segítséghez és támogatáshoz adnak jogot. Minden gyermek, akár házasságból, akár házasságon kívül született, ugyanabban a szociális védelemben részesül. ……….. 29. cikk 1. A személynek kőtelességei vannak a közösséggel szemben, amelynek keretében egyedül lehetséges a személyiség szabad és teljes kifejlődése. 2. Jogainak gyakorlása és szabadságainak élvezete tekintetében senki sincs alávetve más korlátozásnak, mint amelyet a törvény kizárólag mások jogai és szabadságai elismerésének és tiszteletbentartásának biztosítása érdekében, valamint a demokratikus társadalom erkölcse, közrendje és általános jóléte jogos követelményeinek kielégítése érdekében megállapít. 3. Ezeket a jogokat és szabadságokat semmi esetre sem lehet az Egyesült Nemzetek céljaival és elveivel ellentétesen gyakorolni.………..
Új WHO határozat az epilepszia ellátásának javításáról
Az Egészségügyi Világszervezet 68. genfi Közgyűlésén 2015. május 19-én új indítványt fogadott el az epilepszia ellátásról. A határozat sürgeti a tagállamokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket az epilepsziával élő emberek ellátásának javításáért. Az indítvány megállapítása szerint bár megfizethető epilepszia kezelés létezik, az erőforrásokban szegény országokban a nem megfelelően diagnosztizált és kezelt páciensek aránya akár a 90% -ot is elérheti. A határozat felszólítja a tagállamokat nemzeti stratégia kidolgozására az epilepsziával élők jogainak érvényre juttatására, egészségügyi információs és felügyeleti rendszerek fejlesztésére az epilepszia terhének felmérésére és az ellátás javításának monitorozására. A küldöttek kiemelték, hogy a megfizethető és elérhető epilepszia elleni gyógyszerekhez való hozzáférést az alacsony jövedelmű országokban prioritásként kellene kezelni. A határozat bíztatja a tagországokat, folytassanak a közvéleményt felvilágosító aktivitásokat, kampányokat az epilepsziát sújtó előítélet csökkentésének érdekében, és ezzel bátorítsanak minél több epilepsziával élőt a megfelelő kezelés keresésében. A kutatási kapacitás javításához széleskörű együttműködést és magas szintű ellátást biztosító centrumok hálózatának létrehozását sürgeti. A határozatról részletesebben itt olvashat
www.PURPLE DAY.org
ANITA KAUFMANN FOUNDATION
PURPLE DAY EVERY DAY


Az Epilepsziával Élők Alapítványa , avval a nem titkolt szándékkal lett életre keltve , hogy az élet minden területén informálisan, jogilag,mentálisan, és minden más formában segítse az epilepsziával élőket! Részt vegyen egy epilepszia törvény kidolgozásában. Nem utolsó sorban a társadalommal és ezen belül is a fiatalokkal megismertesse ezt a ma már misztikusnak nem nevezhető , mégis az egészséges ember szemében visszatetszést keltő betegséget. Ha jól visszagondolunk az eddig eltelt évekre, mikor letettük az első "téglát",azóta bizony messzire jutottunk. Akkor kezdtük úgy érezni, hogy kéne tenni valamit, nos ez a valami a Magyar Epilepsziával Élők Alapítványa lett. Tehát most már vannak honlapjaink , on line újságunk, fórumunk, alapítványunk! Elérhetőek vagyunk Fb csoportjainkban is és nemzetközi oldalunkon is van. Ebből is látszik hogy tevékenységünket a XXI század informatikai és kommunikációs eszközein is kifejtjük! Mindezt napi szinten!


REKLÁMFILMEK


DR. LANCZENDORFER ERZSÉBET Képviselőasszony felszólalásaa Magyar Országgyűlés 2012. 02.14-i ülésén (forrás: az országgyűlésülésének jegyzőkönyvéből)
DR. LANCZENDORFER ERZSÉBET (KDNP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Ha feltenném a kérdést képviselőtársaimnak, hogy ma, február 14-én milyen nap van (Közbeszólások: Szerda. Bálint nap. Valentin nap.), szerda, és azt mondanák, hogy Bálint napja, Valentin-nap, a szerelmesek napja, és ez így igaz. Azonban egy fajsúlyosabb problémának, a sokakat érintő epilepsziának is világnapja van. A középkor évszázadai óta a III. században élt Szent Valentin vértanú püspököt a szerető szívek és az epilepsziás betegek védőszentjeként tisztelték, tiszteljük. Bizonyára emiatt hirdette meg ugyancsak február 14-ére a Nemzetközi Epilepsziaellenes Iroda 1997-ben az epilepsziával élők világnapját. Vitatható, hogy mennyire volt ez jó döntés, hiszen a szerelmesek napja teljesen elvonja a figyelmet erről a félelmetesnek tartott betegségről. Az epilepsziát évezredek óta ismerik és kutatják, de még ma sem tudunk eleget róla. Az epilepszia szó görög eredetű, az epilambanein igéből származik, jelentése: meglepetés által megragadva. A betegségnek számos, a köztudatba beépült olyan elnevezését is ismerjük, amelyek a primitív közhiedelmet tükrözik. Ilyen a démoni betegség, szent betegség, nyavalyatörés, megszállottság, nehézkór, eskór, áldott betegség. Az ókorban egyedül Hippokratész fejtette ki tudományos értekezéseiben, hogy az epilepszia az agy betegsége. Tény, hogy a tudatlanság miatt e betegséggel küzdők megbélyegzetté váltak, és a stigmatizáció a mai napig tart. Dr. Rajna Péter professzor könyvéből megdöbbentő információkat szereztem. Például tudja-e valaki, hogy Angliában 1970-ig nem engedték az epilepsziás emberek házasságkötését, és az Egyesült Államokban az utolsó államban 1980-ban törölték el ugyanezt a törvényt, hogy a munkanélküliség, alulfoglalkoztatottság is jobban sújtja az epilepsziával élőket, hogy sok esetben epilepsziával élő gyerekek a mai napig sem járhatnak egészséges társaikkal egy iskolába még akkor sem, ha a szakorvos véleménye más, hogy az epilepsziás embereket sokszor elmebajosoknak, gyengeelméjűeknek titulálják tudatlanul és igaztalanul. Pedig az epilepsziával élők közel 75 százaléka teljesen ép szellemi képességekkel rendelkezik, a maradék 25 százaléknál a fogyatékosság nem az epilepszia következménye, hanem az alapbetegségből adódik, amelynek csupán egyik tünete az epilepszia. A gyakoribb az, hogy rendkívül magas intelligenciával és páratlan zsenialitással is társul ez a betegség. Nézzünk pár példát! Epilepsziában szenvedett Szókratész, Arisztotelész, Nagy Sándor, Julius Caesar, Jeanne d`Arc, Richelieu bíboros, Napóleon, Leonardo da Vinci, Dante, Moličre, Dosztojevszkij, Tolsztoj, Babits Mihály, Agatha Christie, Hemingway, Dickens, Maupassant, Händel, Gershwin, Berlioz, Sosztakovics, Paganini, Csajkovszkij, Alfred Nobel, Pascal és Newton is. A betegség előfordulási aránya igen magas. A gyermekpopuláció 1 százaléka, a felnőtteknek pedig 2 százaléka él epilepsziával. Magyarországon körülbelül 200000 ezer ember szenved ebben a betegségben, ebből mintegy 20 - 30 000 ezer gyermek. Üdvözlendő, hogy hazánkban az epilepsziával élők öntudatosak és céltudatosak. Több szervezetet, országos szervezetet hoztak létre, 2008-ban többek között a közhasznú Magyar Epilepsziával Élők Alapítvány nevű legnagyobb magyarországi epilepsziaszervezetet. 2011-ben már lefedte az egész országot, minden régióban vannak képviselői. Az alapítvány céljai a teljesség igénye nélkül: 1. Az epilepsziával élők életminőségének javítása, érdekképviselete. 2. A Magyarországon élő betegek képviselete hasonló nemzetközi szervezetekben. 3. A szociális háló kialakításának segítése. 4. A lila nap, a purple day megünneplése és elterjesztése, ismertté tétele. Minden év március 26-án ünneplik a purple dayt, azaz a lila napot. Ez az epilepsziások öntudatosságát hirdeti, és minden epilepsziával élő ember ezen a napon lila szalagot tűz ki, vagy valamilyen lila ruhadarabot vesz fel; azért lilát, mert az epilepszia jelképnövénye a levendula, amelynek, mint tudjuk, a virága lila. Az epilepsziával élők világnapja alkalmából kívánunk az érintetteknek tünetmentességet, további agilis egyéni és közösségi életvitelt. Nekünk pedig kötelességünk megtenni mindent a stigmatizáció felszámolásáért, az epilepsziával élők teljes társadalmi elfogadottságáért. (Az elnök csenget.) Ígéretet teszünk erre. Köszönöm szépen. (Taps.) A videót az alapítvány jogelődje a Magyar Epilepszia Önsegélyező Egyesület kérésére W.Zsuzsa készítette A Magyar Epilepsziával Élők Alapítvány adószáma: 18206816-1-03
A Magyar Epilepsziával Élők Alapítvány számlaszáma:Erste bank....... (HUF)

A Magyar Epilepsziával Élők Alapítvány a hatályos törvények betartása mellett jogosult az Szja 1 % -ra! Várjuk segítőkész felajánlásaikat, arra kérünk mindenkit ha arra érdemesnek tart minket,akkor segítse az alapítvány munkáját, anyagilag. Átutalással, a számlaszámunkra utalhatja segítségét, vagy a székházunk címére 6351 Bátya Kossuth 62 re póstai úton tud pénzt az alapítványnak felajánlani illetve eljuttatni..
A Magyar Epilepsziával Élők Alapítvány, mely 2011 ben alakult, háromévi munka után. A MEPÉK alapítvány közhasznú szervezet. Adószáma: 18206816-1-03 Számlaszáma: Erste Bank (HUF) ...... Kérjük, segítse, könnyítse meg azt a mintegy 150000 epilepsziás ember életét, mindennapjait, aki e korral él Magyarországon. Néhány mondat az Alapítvány feladatai közül: - Egy szociális háló kialakításának segítése. - Fórum, on-line újság, hírlevél, és weblapok üzemeltetése. - Magyarországi Lilanap "Purple Day" közismerté tétele. Mely az epilepszia melletti kiállás, és szolidaritás napja már szerte a világban. - Közreműködés, és a mielőbbi `epilepszia törvény` megalkotásában való részvétel. -Mentális, és életviteli segítségnyújtás. - A műtétre váró betegek segítése és a rehabilitációjuk elősegítése, telefonon, emailben, személyesen, kiadványok útján, találkozók szervezése, előadások szervezése és lebonyolítása. - Az epilepsziával frissen ismerkedőknek segítségnyújtás, hogy minél hamarabb beilleszkedjenek az epilepsziások társadalmába. Megtanítjuk elfogadni önmagukat. Életvitelük kialakításában aktívan segítünk. - A tapasztalataink átadása. - Az epilepsziával élő embereknek, epilepszia feliratú szilikon karkötőt osztunk, és mindezt ingyen , mert ez biztonságérzetet ad nekünk, mikor egyedül lépünk az utcára.
Az alapítvány céljaiból néhány a teljesség igénye nélkül: A Magyarországon élő betegek képviselete hasonló nemzetközi szervezetekben. A szociális háló kialakításának segítése. fórum, on line újság, hírlevél , és weblapok üzemeltetése. Az Epilepszia világnap és a lila nap "purple Day" megünneplése, és elterjesztése, ismerté tétele. Tájékoztatás, munkahelyi,orvosi,rehabilitációs stb esetekben! A sor még sokáig folytatható. A céljaink megvalósítása érdekében a Magyar Epilepsziával Élők Alapítvány főbb tevékenységei még: Közreműködés, és a mielőbbi epilepszia törvény megalkotásában való részvétel. Mentális, és életviteli segítségnyújtás. A műtétre váró betegek segítése és a rehabilitációjuk elősegítése.Telefonon , e-mailben, személyesen , kiadványok útján stb! Az epilepsziával frissen ismerkedőknek segítség nyújtás , hogy minél hamarabb beilleszkedjenek az epilepsziások társadalmába, megtanítsuk elfogadni önmagukat, életvitelük kialakításában aktívan segítünk. Tapasztalatainkat átadjuk! Felvilágosító, és a betegséget megismertető munka, előadások, szórólapozás stb, diákoknak osztályfőnöki óra, és a társadalom felvilágosítása TV - rádió , internet stb segítségével. Az elfogadottság folyamatos monitorozása, és kiértékeléséinek eredménye alapján javítani a felvilágosítás mértékén. Közös programok szervezése és segítése, szponzorálása.Információ áramoltatás, valamint a DrEpi lap segítése` Támogassunk,fórumokat- találkozókat, közös programokat, szervezzünk pl . színház látogatásokat , kirándulásokat stb. Azt hiszem ezek nemes és vállalható célok amiért érdemes dolgozni és a közösségért tenni ! Röviden ennyi de a teljes anyag itt az alapítvány oldalán hozzáférhető, valamint a www.epilepszias.hu oldalunk fórum oldalán a közérdelű topicban megtalálhatók! Alapítványi formában jobban és hatékonyabban tudjuk a céljainkat elérni, mert ezek elérhető, vállalható és megvalósítható célok.
Cylex Silver Díj
Bővebb információk!
Brussel Epilepsy Hackatron Aura, 3th prize
Vészhelyzet esetén Magyarország területén hívja a következő számot: Mentők - 104 Rendőrség - 107 Tűzoltóság - 105 Általános - 112


A Magyar Epilepsziával Élők Alapítvány Kuratóriumának Elnöke Kalász László és Budapest- Középmagyarország képviselője Novoszath Hanna
Balról: Dr Juhos Vera főorvosasszony(MEL) prf dr Janszky József tanárúr a MEL elnöke, Kalász László a Magyar Epilepsziával Élők Alapítvány elnöke, prf Dr Fogarasi Ádám (MEL)
Kerekasztalegyeztetés a rehabilitációról, és ünnepi összejövetel az epilepszia világnapja alkalmából.Az Egyenlő Bánásmód Hatóság TÁMOP -5
European Brain Council (EBC): "Sustaining therapeutic innovation to address patient needs"
Keresés a honlapon

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!